اخبار و رویدادها

گزارش دیدار محققان دو موسسه IAI ایتالیا و FEPS آلمان از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارش دیدار محققان دو موسسه IAI ایتالیا و FEPS آلمان از دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

دیدار محققان دو موسسه IAI ایتالیا و FEPS آلمان از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروهی از محققان دو موسسه IAI ایتالیا و FEPS آلمان که به دعوت مرکز مطالعات بین­المللی وزارت امور خارجه به ایران آمده بودند، در روز یکشنبه 30 دی ماه 1397، از دانشکده حقوق و علوم سیاسی بازدید و در جلسه ای با حضور دکتر محمدرضا تخشید رییس دانشکده،  دکتر حمیرا مشیرزاده، مشاور روابط بین الملل و تنی چند از اعضای هیات علمی گروه­های علوم سیاسی، روابط بین­الملل و مطالعات منطقه ای شرکت کردند. در این دیدار راه­های همکاری­های علمی با اتحادیه اروپای و فرصت­ها و مشکلات موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع امکانات پژوهشی دو موسسه برای اساتید و دانشجویان ایرانی مطرح شد و مقرر شد در آینده دنبال شود.