اخبار و رویدادها

گزارش" برگزاری مراسم تجلیل از ممتازین علمی، فرهنگی و ورزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی "

گزارش" برگزاری مراسم تجلیل از ممتازین علمی، فرهنگی و ورزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی "


 

جهت تجلیل از برگزیدگان و ممتازین دانشکده در رشته ها و قسمتهای مختلف، مراسمی در روز دوشنبه 25/2/1396 در سالن شیخ مرتضی انصاری برگزار شد. دراین مراسم که دکتر تخشید رئیس دانشکده، دکتر مصفا معاون اداری و مالی، دکتر آقایی معاون آموزشی و دکتر ساداتی نژاد معاون دانشجویی و فرهنگی نیز حضور داشتند از نفرات اول دوره های کارشناسی  و کارشناسی ارشد رشته های حقوق و علوم سیاسی  و تمام گرایشات مربوط به این دو رشته، همچنین از مدال­آوران دانشکده در جشنواره ورزشی دانشگاه و نیز از تلاش­های تمامی تشکل­های دانشجویی دانشکده که فعالیت فرهنگی داشتند، تجلیل شد.

     دکتر سیما فردوسی روانشناس ممتاز و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز از میهمانان این برنامه بود. ایشان   با عنوان " مدیریت جوانی و راهکارهای موفقیت " درباره مسأله جوانان در دانشگاه مطالبی بیان داشتند و در این خصوص به چند اصل اشاره کردند: 1- مدیریت زمان 2- مدیریت شبکه های مجازی 3- بهداشت خواب 4- برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف واقعی (غیرتخیلی) 5 - استفاده بهینه از لحظات جوانی(  تا بایک برنامه ریزی مناسب از این نیرو به نحو احسن استفاده شود)

    دکتر آقایی و دکتر ساداتی نژاد نیز درخصوص نقش جوانان و برگزیدگان دانشکده در سطوح مختلف در افتخار آفرینی برای دانشکده حقوق و علوم سیاسی سخنانی ایراد فرمودند.

      گروه تواشیح نیز که به دعوت معاونت فرهنگی و دانشجویی، دراین مراسم شرکت داشتند به ارائه برنامه پرداختند. درپایان با اهداء جوائزی از برگزیدگان، قدردانی و تجلیل به­ عمل آمد.