اخبار و رویدادها

گزارش از رونمایی سالنهای جدید دانشکده

گزارش از رونمایی سالنهای جدید دانشکده


 

رونمایی از سالن­های جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 با حضور دکتر محمدرضا تخشید، رییس ، دکتر نسرین مصفا، معاون اداری و مالی، اساتید و دانشجویان دانشکده و جمعی از علاقمندان و با حضور افتخاریدکتر حسنعلی درودیان از اساتید پیشکسوت و روسای پیشین دانشکده، از دو سالن جدید تحت نام­های سالن دکتر حمید عنایت و سالن دکتر حسنعلی درودیان و اتاق پیشکسوتان در ساختمان دانشکده رونمایی شد.