اخبار و رویدادها

گزارشی از کارگاه حقوق سلامت

گزارشی از کارگاه حقوق سلامت


نخستین کارگاه حقوق سلامت به زبان فارسی در تاریخ دوم خرداد ۹۶ در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد. این کارگاه که با استقبال بسیار خوبی از سوی علاقمندان به حقوق سلامت مواجه شد، سعی بر معرفی رشته ی حقوق سلامت و معرفی انجمن حقوق سلامت ایران داشت. سرفصل های این کارگاه شامل:

-       تعریف و تبیین جایگاه و ضرورت حقوق سلامت

-       بررسی حوزه های مختلف آن

-       بررسی تطبیقی حقوق سلامت در ایران و جهان و مروری بر پرونده های شاخص این حوزه بود.

دکتر کدخدایی با ارایه مطالبی در اهمیت و ضرورت  رشته حقوق سلامت، کارگاه را آغاز کرد. سپس دکتر اسلامی تبار با معرفی این رشته و انجمن حقوق سلامت کارگاه را ادامه داد. در آخر نیز خانم سحرعطاران به عنوان دانش آموخته ی این رشته به بررسی تعدادی از پرونده های شاخص این حوزه پرداخت.