اخبار و رویدادها

گزارشی از پخش مستقیم جلسه دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد دارایی های ایران

گزارشی از پخش مستقیم جلسه دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد دارایی های ایران


 

 

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

پخش مستقیم جلسه دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد دارایی های ایران

جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی که از دوشنبه 16 مهر 1397آغاز شد و تا جمعه 20مهر 1397در محل کاخ صلح دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ادامه داشت، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه بطور مستقیم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی پخش شد. در جلسه روز دوشنبه وکلای دولت آمریکا در طی دو نوبت صبح و عصر استدلال‌های شفاهی خود را در رد درخواست بانک مرکزی ایران ارائه دادند. در روز چهارشنبه هم، وکلای ایران در دو نوبت صبح و عصر به ارائه مستندات حقوقی در اثبات دعاوی ایران علیه آمریکا پرداختند.

پس از پایان پخش مستقیم این مراسم، دکتر سیدباقر میرعباسی از اساتید حقوق بین الملل دانشکده توضیحاتی برای حضار بیان داشتند.