اخبار و رویدادها

گزارشی از پایان دوره آموزشی " سیاست جهانی در جهان متلاطم: دیدگاه‌های اندیشمندان ایرانی و اروپایی"

گزارشی از پایان دوره آموزشی " سیاست جهانی در جهان متلاطم: دیدگاه‌های اندیشمندان ایرانی و اروپایی"


 

پایان دوره آموزشی  " سیاست جهانی در جهان متلاطم: دیدگاه‌های اندیشمندان  ایرانی و اروپایی"

دومین دوره آموزشی مشترک میان مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مرکز سیاست جهانی دانشگاه فرای برلین آلمان  پس از گذشت 9 روز در تاریخ یکشنبه 17 تیر 1397 به کار خود پایان داد.

دومین مدرسه تابستانی با عنوان " سیاست جهانی در جهان متلاطم: دیدگاه‌های اندیشمندان  ایرانی و اروپایی" و با حضور اساتید ایرانی و آلمانی برگزار گردید و طی آن موضوعات روز دنیا مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. روند رو به رشد و تحولات سیاست جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و اتحادیه اروپا و مشخصاً چالش هایی که اتحادیه اروپا، ایران و دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی با آن مواجه هستند و نیز فرصت های پیش رو از محورهای اصلی این دوره بوده است. پروفسور Klaus Segbers رییس موسسه سیاست جهانی دانشگاه فرای برلین، با یک مرور کلی بر سیاست جهانی در قرن 21 آغازگر این دوره بود. وی تحولات اخیر در این زمینه را با تمرکز بر رویکردهای نظری جدید که شامل بازیگران نوظهور در عرصه سیاست جهانی می شود، و همچنین بزرگترین چالش هایی که امروزه اتحادیه اروپا با آن درگیر می باشد بویژه گسترش پوپولیسم را مورد بحث و بررسی قرار داد. مدرس دیگر دکتر Frauke Austermann به چالش هایی که اتحادیه اروپا در حال حاضر با آن مواجه است، با تمرکز بر نقش آلمان در این اتحادیه پرداخت. او نقش دولت در سطح بین المللی، فرایندهای تصمیم گیری و شکاف موجود در داخل اتحادیه اروپا و درنهایت به نقش اتحادیه اروپا و آلمان در مقیاس جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. دکتر بهزاد شاهنده روابط ایران و اتحادیه اروپا، نقش اتحادیه اروپا  بر سرنوشت برجام و مقاومت اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا، و نیاز اتحادیه اروپا به نفت ایران را تشریح کرد. دکتر  سعیده لطفیان به بررسی برخی از مهمترین تحولات خاورمیانه و چالش های پیش روی ایران پرداخت. وی  همچنین تاریخچه سیستم دفاعی و تسلیحاتی ایران را برای شرکت کنندگان بازگو کرد. دکتر David Jalilvand ، به دیدگاه اروپا نسبت به خاورمیانه و روابط ایران و اتحادیه اروپا در این زمینه پرداخت. آقای Benjamin Schürmann   موضوع احزاب پوپولیستی و موفقیت­های آنها در انتخابات اخیر در سراسر اروپا را معرفی و مورد بررسی قرار داد. پروفسور Martin Beck نمونه هایی از گرایش های پوپولیستی در خاورمیانه را مورد بررسی قرارداد که ازجمله آنها موضوع مهاجرت است که پوپولیست ها مایل به بهره برداری از آن هستند. خانم Caroline Schultz  یک مرور کلی از تاریخ مهاجرت به اتحادیه اروپا و چالش هایی که امروز اتحادیه اروپا با آن مواجه است، را ارائه کرد. دکتر Annette Weber بر روی جریان­های مهاجرت از MENA و شاخ آفریقا به اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس تمرکز کرده و مباحثی در این زمینه را ارائه داد.

خانم Helen Böhmler یک برنامه  شبیه سازی را اجرا کرد که تمرکز آن  بر روی موضوع کمبود آب بود. در این برنامه شبیه سازی منابع کم آب نشان داده شد و  نتیجه آن بود که  منافع ملی با مشکلات بین ­المللی گره خورده است.