اخبار و رویدادها

گزارشی از نشست تخصصی " حقوق سلامت عمومی "

گزارشی از نشست تخصصی " حقوق سلامت عمومی "


 

 

مقدمه ای بر حقوق سلامت عمومی

 

‌موسسه مطالعات حقوق عمومی، روز پنجشنبه، ششم اسفند ماه 1397 نشستی تخصصی با حضور دکتر فاطمه عزیزمحمدی مدرس دانشگاه، ‌دکتر حسن جولایی استاد دانشگاه شیراز و دکتر قاسم زمانی استاد دانشگاه علامه طباطبائی در سالن کنفرانس موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد. دکتر عزیزمحمدی در مورد حقوق سلامت عمومی، ‌اهداف آن و نقش دولت و مردم بحث کرد. در ادامه جلسه دکتر جولایی سخنان خود را با نگاهی به سیستم سلامت عمومی مردم - محور آغاز کرد. ایشان در ادامه به تشریح نقاط قوت و ضعف سیستم سلامت عمومی ایران و بررسی حقوق سلامت در اسناد بالا دستی پرداخت. به گفته‌ی وی: حقوق سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب در نظر گرفته شده است ولی متاسفانه با کمبود قوانین کارآمد در راستای تحقق اهداف قانون اساسی در این مورد روبرو است. سپس دکتر زمانی به بررسی ارتباط حقوق سلامت و حقوق بین‌الملل،‌ حق بر سلامت در اسناد بین المللی و حقوق سلامت جهانی پرداخت. او سخنان خود را با ذکر این نکات ارزشمند خاتمه داد: حقوق جهانی سلامت یعنی سرنوشت تمام افراد بشر وابسته به یکدیگر است. حق بر سلامت هم منشا و هم نتیجه ی سایر حق‌ های بشری است  و تحقق کامل آن جز در سایه ی احترام واقعی به تمامی آن حق ها امکانپذیر نیست.