اخبار و رویدادها

گزارشی از نخستین پیش اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی « نسبیت در حقوق شهروندی » در دانشگاه تهران

گزارشی از نخستین پیش اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی « نسبیت در حقوق شهروندی » در دانشگاه تهران


نخستین پیش اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی « نسبیت در حقوق شهروندی » در دانشگاه تهران  در

دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

 

 

پیش اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی «نسبیت در حقوق شهروندی » با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و با تلاش معاونت پژوهشی دانشکده روز یکشنبه 5 شهریور از ساعت 14 الی 16 در اتاق شورای حقوق عمومی، توسط دکتر محمدجواد جاوید عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ارائه و با حضور اساتیدی از دانشکده ­های حقوق دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبائی برگزار شد. در خصوص موضوع موردبحث باید گفت: نظریه نسبیت در حقوق شهروندی تحلیلی عینی ناظر به توضیح وضع عملی و بیرونی در اعمال و اجرای حقوق است، همان‌گونه که نظریه اطلاق در حقوق طبیعی مبتنی بر اصلی ذهنی در درون است. این دو، متأثر از هم و مرتبط باهم، دو بعد از وجود آدمی را در عرصه زندگی به تصویر و تفسیر می‌کشند که در عمل تفکیک‌ناپذیرند. ازآن‌رو که حقوق انسانی در دو بعد ثابت و متغیر قابل‌تقسیم است هردوی این قسم در تأسیس حقوق شهروندی شریک‌اند اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع و جمعیت مدنی هویت یافته و صیقل می‌خورد درگذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه‌ای مبتنی بر اولویت‌های سعادت جمعی خویش می‌تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم‌پذیر است و نه تجربه پذیر و نه ضرورتاً تکرارپذیر بلکه از جامعه‌ای به دیگری ممکن است متفاوت، سیار و سیال باشد. تنها عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی قابل تحدید و تضییق است. درعین‌حال نسبیت حقوق شهروندی به معنای سیالیت اصول حاکم بر آن حقوق نیست.

این پیش اجلاسیه با حضور اساتیدی از دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبائی و تهران برگزار شد. کمیته داوران را دکتر قاسم زمانی، دکتر فضل‌الله موسوی، دکتر محمدرضا ویژه، دکتر عباس کدخدایی تشکیل دادند. کمیته ناقدان نیز متشکل از دکتر هدی غفاری، دکتر علی‌محمد فلاح زاده، دکتر مهدی هداوند، دکتر محمد جلالی، دکتر اسدالله یاوری، دکتر حسن وکیلیان با ایراد سخنانی به نقد بیانات دکتر جاوید پرداختند. در پایان به پیشنهاد کمیته داوران، پس از انجام اصلاحات توسط دکتر جاوید جلسه پیش اجلاسیه دیگری برگزار خواهد شد.