نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارشی از مراسم تودیع و معارفه معاونت پژوهشی

گزارشی از مراسم تودیع و معارفه معاونت پژوهشی


گزارشی از مراسم تودیع و معارفه معاونت پژوهشی

95/3/3

 

مراسم تودیع و معارفه

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مراسم تودیع و معارفه معاونت پژوهشی در تاریخ دوشنبه 95/3/3 در سالن شورای ریاست دانشکده و با حضور  رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، روسای موسسات تابع دانشکده ، رئیس کتابخانه وتنی چند از اساتید دانشکده برگزار گردید .در این مراسم ابتدا جناب آقای  دکتر تخشید با بیان اینکه حضور و فعالیت های پژوهشی دکتر حبیبا به عنوان معاونت پژوهشی جدید در سمتهای قبلی دانشکده همواره ملموس بوده است ، از قبول تصدی این معاونت، از ایشان تشکر نمودند .

در این جلسه ،جناب آقای دکتر تخشید از زحمات و تلاشهای ارزنده جناب آقای دکتر ولی زاده، در زمان تصدی معاونت پژوهشی دانشکده که منشاء خدمات شایسته ای در جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشکده بوده است،ضمن تقدیر وتشکر از ایشان اظهار امیدواری کردندکه روند تکمیلی فعالیتهای ایشان در این حوزه توسط جناب آقای دکتر حبیبا معاون جدید پژوهشی نیز تداوم داشته باشد.

جناب آقای دکتر سعید حبیبا نیز با ابراز تشکر صمیمانه از اخلاص و صداقت دکتر ولی زاده که ویژ گی برجسته ایشان بوده و هست ، به  نکات مهمی در سیستم مدیریت جدید این معاونت و برطرف نمودن  اشکالات و بهینه سازی ظرفیت های موجود اشاراتی داشتند از جمله توانمند سازی نیروهای کارشناس این حوزه و همچنین ارتقا و استاندارد سازی مجلات تخصصی این معاونت  و همچنین ایجاد پژوهشگاههای تخصصی در کنار موسسات موجود اشاره کردند.

در ادامه  دکتر محمودی جانکی رئیس  موسسه  جزا و جرم شناسی ، و همچنین دکتر وحید ریاست موسسه سیاستگذاری عمومی  و سپس دکتر صباغیان ریاست محترم کتابخانه به بیان خواسته های مجموعه خود  از معاونت پژوهشی پرداختند و از زحمات بی شائبه معاونت اسبق تشکر ویژه داشتند .

در پایان با اهدا لوح سپاس  توسط ریاست دانشکده به دکتر ولی زاده مراسم به پایان رسید .