اخبار و رویدادها

گزارشی از مراسم تودیع و معارفه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده

گزارشی از مراسم تودیع و معارفه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده


 

مراسم تودیع و معارفه معاونت فرهنگی و دانشجویی 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مراسم تودیع و معارفه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در روز چهارشنبه مورخ 6/9/98 در سالن دکتر درودیان برگزار شد .

این مراسم با حضور هیات رئیسه دانشکده و برخی از اساتید برگزار شد،در این مراسم دکتر تخشید ریاست دانشکده ضمن تقدیر از شش سال زحمات وتلاش دکتر ساداتی نژاد از حسن خلق و اخلاق مداری ایشان تقدیر نمودند .دکتر نسرین مصفا معاونت اداری و مالی دانشکده  نیز از همکاری صمیمانه ایشان در طی دوران مسئولیت تقدیر و تشکر کردند.

دکتر سعید حبیبا معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با اشاره بر مسائل و مشکلات عدیده این پست مهم و حساس در دانشکده ها از دکتر ساداتی نژاد که با صبر و حوصله در تمام مدت مسئولیتشان مسائل و مشکلات را طی نمودند قدردانی کردند.

در ادامه مراسم دکتر فردین قریشی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده با تائید این مطلب که حسن خلق و اخلاق مداری دکتر ساداتی نژاد و تاثیر این رفتار در بین کادر اجرایی این معاونت امری نهادینه شده است اشاره کردند با تکیه بر این ارزش امور محوله به این معاونت با سهولت و آسانی بیشتری پیش خواهد رفت.

و در ادامه دکتر ساداتی نژاد از کلیه واحدهای دانشکده که در تمام سالهای معاونت ایشان نهایت همکاری با این معاونت را داشتند تشکر و قدردانی کردند.

این مراسم با اهدا لوح تقدیر به دکتر ساداتی نژاد توسط دکتر تخشید ریاست دانشکده به پایان رسید.