اخبار و رویدادها

گزارشی از مراسم ترحیم فاطمه رضایی فرد در دانشکده

گزارشی از مراسم ترحیم فاطمه رضایی فرد در دانشکده


 

برگزاری مجلس ترحیم

به مناسبت درگذشت خانم فاطمه رضایی فرد، از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مجلس ترحیمی در روز سه شنبه 28 فروردین 1397 ازسوی دانشکده در سالن دفاعیه برگزار شد. در این مراسم که دکتر محمدرضا تخشید، رییس دانشکده، دکتر نسرین مصفا، معاون اداری و مالی، دکتر سید مهدی ساداتی نژاد، معاون امور فرهنگی و دانشجویی و دکتر محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حضور داشتند؛ پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، دکتر تخشید، دکتر ساداتی نژاد و دکتر برهانی، تاثر و تالم خود را از فقدان این عزیز از دست رفته ابراز داشتند و ضمن اعلام همدردی خانواده دانشکده حقوق و علوم سیاسی با خانواده مرحومه، در خصوص وقوع حوادث ناگوار در زندگی افراد همزمان با افزایش ظرفیت تحمل پذیری آنان مطالبی را بیان داشتند.