نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارشی از مراسم تجلیل از دکتر مصلی نژاد و مراسم پیشواز سال نو

گزارشی از مراسم تجلیل از دکتر مصلی نژاد و مراسم پیشواز سال نو


گزارشی از مراسم تجلیل از دکتر مصلی نژاد و مراسم پیشواز سال نو

94/12/18

 

در روز سه شنبه 18 اسفند ماه، جلسه ای برای تقدیر و تجلیل از الطاف خالصانه و خیر خواهانه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد به پیشگامی دکتر عباس مصلی نژاد با همت شورای صنفی برگزار شد.

دراین جلسه دکتر محمد رضا تخشید ، ریاست ، دکتر نسرین مصفا معاون اداری ومالی وهمکاران اداری دانشکده حضور داشتند.در ابتدا ریاست دانشکده از تلاش همکاران در سال 1394 تقدیر به عمل آورده و از خدمات همه جانبه دکتر مصلی نژاد نسبت به دانشکده اظهار امتنان کردند.

در ادامه دکتر مصلی نژاد علاقه واحساس خود را نسبت دانشکده ای که در آن تحصیل کرده اند ابراز نموده واظهار علاقه نمودند که در دیگر فعالیتهای رفاهی ,تحصیلی ومسکن برای حمایت از همکاران دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ابراز کردند.

همچنین دکتر مصفا نیز در جلسه از تلاشهای همکاران دانشکده در سال سپاسگزاری کرده واز جناب دکتر مصلی نژاد نیز که در زمینه مختلف به ویژه درسال جاری با اعزام کارمندان اداری دانشکده همراه با خانواده های خود به مشهد مقدس وخاطره آن به نیکوئی یاد نمودند.

حجت السلام حاج آقا صفری نیز از خدمات بنیاد مصلی نژاد وهمچنین مساعدت به جشن دانشجوئی قدردانی نمودند.

درخاتمه لوح تقدیر وتجلیل از ایشان توسط اعضای شورای صنفی به نمایندگی از طرف کارکنان به ایشان تقدیم گردید .ونیز مراسم پیشواز نوروز نیز انجام پذیرفت.این مراسم مزین به سفره هفت سین زیبائی بود که عکسهای یادگار آن را می توان مشاده کرد.