اخبار و رویدادها

گزارشی از سمینار حقوق رقابت: ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و سازمان تجارت جهانی

گزارشی از سمینار حقوق رقابت: ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و سازمان تجارت جهانی


 

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

سمینار حقوق رقابت:

ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و سازمان تجارت جهانی

 

سمینار حقوق رقابت: ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و سازمان تجارت جهانی، در تاریخ سه­شنبه 11اردیبهشت 1397،  از ساعت 13 الی 30/18 در موسسه ی مطالعات حقوق عمومی برگزار شد.

در این برنامه در پنل اول، آقای دکتر رضا شیوا، رییس مرکز ملی رقابت، با موضوع مبانی اقتصادی و کلیات حقوق رقابت به ایراد سخنرانی پرداخت.

سپس آقای دکتر ولی رستمی، عضو حقوقی شورای رقابت و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، مقررات رقابت جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت شورای رقابت را مورد بررسی قرار داد.

در پنل دوم برنامه، خانم ملیحه بهفر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، درمورد مقررات رقابت و سازمان تجارت جهانی سخنرانی کرد و در ادامه، دکتر امیر عباس علاءالدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت، به بررسی حقوق رقابت در پرتو سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پرداخت.

در پنل سوم، آقای فرهاد باقری، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، اصول، مبانی و مفاهیم حاکم بر حقوق رقابت در اتحادیه اروپایی و مقررات آنتی تراست ایالات متحده ی آمریکا را بررسی نمود.

درپایان برنامه، به سوالات حضار پاسخ داده شد.