اخبار و رویدادها

گزارشی از دیدار هیات چینی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارشی از دیدار هیات چینی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

دیدار هیات چینی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

روز دوشنبه 20 آذر 1396  در نشست مشترک هیات چینی با معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی درباره گسترش همکاری­های علمی مشترک بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست که با حضور چهارتن از حقوقدانان چینی، ویلیام جیائو، چیری یو، ویلین سون و آرتور وانگ تشکیل شد، آقای دکتر سعید حبیبا، معاون پژوهشی دانشکده؛ خانم دکتر الهه کولایی، مدیر گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی و آقایان دکتر بهزاد شاهنده، دکتر محمود کاظمی، دکتر مرتضی عادل و دکتر محمود باقری از اعضا هیات علمی دانشکده و خانم لی از دانشجویان چینی دانشکده نیز حضور داشتند و درباره راه­های بسط روابط آکادمیک و گسترش همکاری­های علمی تبادل نظر شد.

در این نشست بحث شناخت حقوق ایران و چین از سوی طرفین، نیز پیشنهاد برگزاری همایش­های مشترک، تبادل استاد و دانشجو مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت. همچنین هیات چینی اظهار داشتند که با توجه به تاکید رئیس جمهورشان آقای شی جین پینگ، بر اهمیت جاده ابریشم، بنا دارند یک مؤسسه خاورمیانه شناسی در دانشگاه شانگهای تاسیس کنند و با توجه به عملکرد گروه مطالعات منطقه­ای پیشنهاد شد دراین خصوص با خانم دکتر کولایی ارتباط داشته باشند.