اخبار و رویدادها

گزارشی از دیدار هیات ویتنامی

گزارشی از دیدار هیات ویتنامی


 

 

دیدار هیات ویتنامی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

     روز شنبه 5 اسفند 1396 پروفسور Trinh Duc Thao، مدیر موسسه دولت و قانون ویتنام، آقای Vuong Van Dan، دبیر اول سفارت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در ایران به همراه چند تن از اساتید  موسسه مزبوراز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دیدار کردند و در جلسه ای با اساتید دانشکده گفتگو و تبادل نظر داشتند.

در این جلسه، خانم دکتر حمیرا مشیرزاده، مشاوراموربین الملل دانشکده و آقایان دکتر عباسعلی کدخدایی، رییس موسسه حقوق عمومی دانشکده، دکتر امیر صادقی نشاط، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده،  دکتر نوراله قیصری و دکتر بیژن عباسی دو تن از اساتید دانشکده و آقای دکتر مبشر، از اداره آسیای شرقی وزارت امور خارجه حضور داشتند.

در این جلسه، پس از معارفه حضار، میهمانان از جایگاه علوم سیاسی و حقوق در ایران و همچنین از تاثیر و نقش رهبری و قوای سه گانه بخصوص قوه قضاییه در ایران سوالاتی را مطرح کردند که با  توضیحات  اساتید حاضر در جلسه  با مفاهیم حقوقی و علوم سیاسی در ایران آشنا شدند. در پایان جلسه، هیات ویتنامی تمایل خود را به گسترش روابط  با ایران در حوزه­های  آموزش و پژوهش ابراز داشتند و از حضور در ایران و آشنایی با دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ابراز خرسندی کردند.