اخبار و رویدادها

گزارشی از دیدار هیات فرانسوی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارشی از دیدار هیات فرانسوی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

دیدار هیات فرانسوی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

روز سه شنبه 14 اسفند 1397 هیاتی سه نفره از انستیتو مونتین فرانسه که به دعوت مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه به تهران سفر کردند، به همراه رایزن دوم سفارت فرانسه و دو همراه از وزارت امور خارجه از دانشکده حقوق و علوم سیاسی بازدید و با دکتر محمدرضا تخشید، رییس دانشکده، دکتر نسرین مصفا معاون اداری و مالی و دکتر حمیرا مشیرزاده مشاور بین الملل و جمعی از اساتید گروه­های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دیدار کردند. در این دیدار کوتاه در مورد ناآرامی های اخیر در فرانسه، تبادل دانشجو با فرانسه، امکانات همکاری میان دانشکده و موسسه مونتین، انجام تحقیقات و برگزاری همایش مشترک و نقش اروپا در پیگیری درخواست های ایران در مورد اجرای برجام صحبت شد.