اخبار و رویدادها

گزارشی از دیدار دانشجویان هلندی از دانشگاه تهران

گزارشی از دیدار دانشجویان هلندی از دانشگاه تهران


 

    پیرو پیشنهاد جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و تأیید معاونت فرهنگی و دانشجویی و هماهنگی های دفتر مشاوراموربین الملل دانشکده، هیئتی از دانشجویان هلندی انجمن مطالعات اروپایی حقوق و روابط بین الملل (URIOS) از شهر اترخت (Utrecht) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دیدار کردند. همچنین برنامه ای جهت دیدار از موزه صلح نیز برای آنان در نظر گرفته شد که در این بازدید دانشجویان با انتخاب سوژه های مختلف از میان عکسهایی با مضامین جنگی، درباره سوژه موردنظر خود اظهار نظر کردند. برنامه بعدی ایشان حضور در کنفرانسی درخصوص نظام حقوقی دو کشور ایران و هلند بود که دراتاق معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده برگزار شد. در این کنفرانس حجت الاسلام دکتر یحیی جهانگیری تحت عنوان " فقه و مبانی اسلامی حقوق ایران" به ایراد سخنرانی پرداخت. سپس یکی از دانشجویان هلندی به نمایندگی از هیئت همراه در باب "آشنایی با نظام حقوقی هلند" مطالبی را بیان داشت.