اخبار و رویدادها

گزارشی از دیدار استاد علوم سیاسی دانشگاه پمپئو فابرای اسپانیا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارشی از دیدار استاد علوم سیاسی دانشگاه پمپئو فابرای اسپانیا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

دیدار استاد علوم سیاسی دانشگاه پمپئو فابرای اسپانیا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 در راستای ارتباطات بین المللی و علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با دیگر دانشگاههای جهان، دکترلوک لوپز ویدال، دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه پمپئو فابرای اسپانیا طی روزهای یکشنبه ۹ و دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دیدار داشت.  در جلسه ای با دکتر حمیرا مشیرزاده مشاور بین الملل دانشکده، دکتر الهه کولایی مدیر گروه مطالعات منطقه ای  و تنی چند از اساتید دانشکده، ضمن مذاکراتی، بر گسترش همکاریهای علمی دو دانشگاه تهران و دانشگاه پمپئو فابرا تاکید شد.
 دکتر ویدال روز یکشنبه در کلاس درس دکتر لطفیان برای دانشجویان سخنرانی کرد. روز دوشنبه نیزبا حضور دکتر موسوی،  از اعضا هیات علمی دانشکده، برای دانشجویان دکتری روابط بین الملل، علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای کارگاه روش تحقیق برگزار کرد.