اخبار و رویدادها

گزارشی از دوره آموزشی " اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا "

گزارشی از دوره آموزشی " اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا "


 

دوره آموزشی " اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: دیدگاه­های اندیشمندان ایرانی و اروپایی"

باهمکاری مرکز مطالعات  عالی بین المللی و دانشگاه فرای برلین، در تاریخ یکشنبه 11 تیرماه 1396 درسالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی آغاز شد. دراین دوره که طی 12روز و  به زبان انگلیسی برگزار میشود،هفت استاد آلمانی و چهار استاد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس خواهند پرداخت.

شرکت کنندگان در این دوره از میان متقاضیان  و باتوجه به سوابق علمی و میزان آشنایی شان به زبان انگلیسی برگزیده شدند. تعداد شرکت کنندگان 26نفر می باشند که 19نفر ایرانی، 6نفر آلمانی و یک نفر چینی هستند.

در اولین روز شروع دوره دکتر سیدعلی سادات اخوی رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی و سپس پروفسور کلاوس زگبرز رئیس مرکز سیاست جهانی دانشگاه فرای برلین  ضمن خوشآمدگویی به حضار ، به بیان ویژگی های دوره آموزشی پرداختند. سپس پروفسور زگبرز مبحثی را با عنوان "رهیاف های نوین در سیاست جهانی" ارائه دادند.