اخبار و رویدادها

گزارشی از برگزاری کارگاه حقوق مراقبت سلامت

گزارشی از برگزاری کارگاه حقوق مراقبت سلامت


 

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

کارگاه حقوق مراقبت سلامت

 

چهارمین کارگاه از سلسله کارگاه های حقوق سلامت با عنوان حقوق مراقبت سلامت  (Health Care Law)در تاریخ 21 مهر 1397 از ساعت 14 الی 18  توسط موسسه مطالعات  حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری انجمن حقوق سلامت ایران و سخنرانی دکتر شهریار اسلامی تبار، دکتر بهنام غفاری و دکتر روح اله قلی خانی برگزارگردید.

در ابتدای برنامه دکتر اسلامی تبار، مدیر کل  دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو و مدرس دانشگاه در خصوص  "حقوق مراقبت سلامت" بیان داشت که این حوزه شامل مسائل حقوقی و اخلاقی متعددی است که تمامی متخصصان مراقبت سلامت، مدیران و دست اندرکاران این بخش، شرکت های بیمه سلامت و سیاستگذاران و قانونگذاران باید از آنها آگاه باشند. همچنین وی در مورد مباحث مهمی چون اصول اخلاقی حاکم بر حقوق مراقبت سلامت، تعهدات و مسئولیت های متخصصان مراقبت سلامت و راهکارهای پیشگیری از مسولیت سهل انگاری و قصور و جبران خسارت آن مطالب ارزنده ای را بیان نمود.

سپس دکتر غفاری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه مباحثی را در خصوص مسولیت تیم پزشکی و متخصصان این حوزه، شرایط اثباط قصور پزشکی، نقش و اهمیت بیمه­های مسولیت و شرایط آن که چه مواردی را پوشش می دهند بیان نمود و متذکر شد که اگر متخصصان مراقبت سلامت، بیمه نامه مسولیت داشته باشند؛ در صورت قصور و خسارت، بازپرس دیگر از آنها وثیقه یا ضمانت نمیخواهد و همان بیمه نامه کفایت می­کند.

سخنران بعدی دکتر روح اله قلیخانی، رئیس پیشین مرکز مطالعات سلامت بود که با نگاه به سایر کشورها بیان داشت که در حال حاضر کشورهای متعددی دارای سیستم های سلامت هستند که این سیستم را با توجه به سیاست های کلی شان ایجاد می کنند. کشور ایران نیز باید با توجه به سیاست های رایج خود و متناسب با نظام های سیاسی یک نظام سلامت را ایجاد نماید که برای این کار نیاز به مطالعات بنیادین هست که با کمک و راه اندازی رشته ای تحت عنوان "حقوق سلامت و نظارت بر امور سلامت" می توان به نظام سلامت کارایی در کشور دست پیدا نمود.