اخبار و رویدادها

گزارشی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه اخلاق پژوهش دانشکده

گزارشی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه اخلاق پژوهش دانشکده


 

برگزاری نخستین جلسه کارگروه اخلاق پژوهش دانشکده

 

نخستین جلسه کارگروه اخلاق پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی در مورخ 17 شهریور 1399 با حضور ریاست محترم دانشکده (جناب آقای دکتر تخشید)، معاون آموزشی (جناب آقای دکتر آقایی)، معاون پژوهشی (سرکار خانم دکتر شاکری)، سرکار خانم دکتر حمیرا مشیرزاده، جناب آقایان: دکتر حسن محسنی، دکتر حامد موسوی و دکتر مجتبی اشراقی برگزار شد.

در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت به مسئله اخلاق پژوهش در خصوص ابعاد این موضوع در حوزه آموزش حضوری و مجازی، پایان نامه‌ها و مجلات دانشکده، همفکری و مشورت صورت گرفت.

جلسات این کارگروه در آینده نیز با بررسی موضوعات جزئی‌تر حوزه اخلاق پژوهش ادامه پیدا خواهد کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند نظرها و پیشنهادهای خود درباره پیشگیری از سوءرفتارهای پژوهشی و مقابله با چنین اقداماتی را به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال کنند.