اخبار و رویدادها

گزارشی از بازدید دانشجویان دانمارکی از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

گزارشی از بازدید دانشجویان دانمارکی از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


 

بازدید دانشجویان دانمارکی از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

گروهی از دانشجویان دانمارکی روز دوشنبه 20/01/1397 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دیدار کردند. مراسم استقبال و خوشامدگویی در تالار آمفی تئاتر دانشکده و با حضور آقای دکتر محمدرضا تخشید، رییس دانشکده و رؤسای مؤسسات حقوقی، دکترمرتضی عادل، رییس مؤسسه حقوق تطبیقی، دکتر فیروز محمودی، رییس مؤسسه جزا و جرم شناسی و دکتر ساعد وکیل به نیابت از دکتر کدخدایی، رییس مؤسسه حقوق عمومی دانشکده، برگزار شد. درابتدای جلسه دکتر تخشید، تاریخچه ی مختصری از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بخش های مختلف دانشکده و نیز توضیح کوتاهی درخصوص نظام حقوقی ایران ارائه داد. سپس رؤسای مؤسسات، به معرفی مؤسسات تحقیقاتی مربوطه پرداختند. برنامه با پرسش دانشجویان و پاسخگویی سخنرانان ادامه پیدا کرد و با پذیرایی از میهمانان پایان یافت. سپس دانشجویان از بخش های مختلف دانشکده، کتابخانه و دفتر انجمن ها، بازدیدکردند. پس از صرف نهار، جلسه ی کوتاهی  در سالن مرکز مطالعات عالی بین­المللی دانشکده برگزار شد که به بحث و گفتگو بین دانشجویان دانمارکی و دانشجویان ایرانی حاضر در جلسه در خصوص مسایل مختلف اعم از حقوق بشر در ایران، حقوق زنان و ساختار قانونگذاری در دانمارک اختصاص یافت.  بازدید از کتابخانه ی مرکزی ازجمله سالن کتاب­های کمیاب آن، دانشکده­های ادبیات و علوم انسانی و هنرهای زیبا از دیگر برنامه­های دانشجویان دانمارکی بود. روز سه شنبه 21/01/1397 نیز دانشجویان مزبور با همراهی خانم دکتر حمیرا مشیرزاده، مشاور امور بین­الملل دانشکده و دو تن از اساتید دانشکده، دکتر حسن محسنی و دکتر مرتضی عادل ازکاخ دادگستری و دیوان عالی کشور بازدید کردند و با دیوان عالی کشور و نقش آن در نظام حقوقی ایران آشنا شدند. سپس در جلسه پرسش و پاسخ، اساتید و قضات حاضر به سوالات آنها پاسخ دادند. در آخرین مرحله بازدید، میهمانان دانمارکی به کانون وکلای مرکز رفتند و طی جلسه ی پرسش و پاسخ، با وکالت در ایران آشنا شدند.