اخبار و رویدادها

گزارشی از آیین رونمایی از کتاب "نقش اجتماعی کتابخانه ها "

گزارشی از آیین رونمایی از کتاب "نقش اجتماعی کتابخانه ها "


 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار کرد:

آیین رونمایی از کتاب نقش اجتماعی کتابخانه ­ها

 

مراسم رونمایی از کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه‌ها: راهکارها و راهبردهای کاهش نابرابری در دسترسی به دانش؛ تجربه فرانسه از گذشته تا کنون» تالیف خانم فابریس شامبون با حضور مترجم کتاب و با همکاری نهاد سیاستگذاری ملی کتابخانه­های عمومی، نهاد کتابخانه­های عمومی کشور و انجمن ایرانی همکاری با یونسکو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.

این کتاب که توسط دکتر  محمدرضا مجیدی، عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشکده و دبیر مجمع مجالس آسیایی ترجمه شده است، روز شنبه ۲۵ آذر هم‌زمان با روز پژوهش در سالن آمفی تئاتردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رونمایی شد.

کتاب مورد نظر به تجربه کشور فرانسه در حوزه کتابخانه‌ها و مراحل پیدایی و پویایی آن‌ها از گذشته تاکنون پرداخته است.

دکتر علیرضا نوروزی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و خانم دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از میهمانان ویژه این برنامه بودند که درباره کتاب مطالبی را بیان داشتند.