اخبار و رویدادها

گزارشی ازکارگاه برجام

گزارشی ازکارگاه برجام


 

 

برگزاری کارگاه برجام

 احتمال بازگشت پذیری تحریم و قراردادهای نفتی و گاز

 

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، در ادامه سلسه برنامه های خود این بار کارگاه " برجام، احتمال بازگشت پذیری  تحریم قراردادهای نفت و گاز " را در  تاریخ ۱۳اسفند ۱۳۹۶ با حضور جناب دکتر احمد مومنی راد استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، جناب آقای سید حسن موسوی کارشناس ارشد قرادادهای نفت و گاز و جناب آقای ناصر خداپرست دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، در سالن کنفرانس آن موسسه برگزار کرد.

در این کارگاه به بررسی مباحث مرتبط با تحریم و نیز لغو و احتمال بازگشت پذیری آن طبق متن برجام و هم چنین پایبند نبودن آمریکا و برخی از کارشکنی هایی که نسبت به ایران اتخاذ می شود، پرداخته شد.

هم چنین به اقدامات ایران در مقابله با احتمال کناره گیری آمریکا، اینکه ایران از لحاظ حقوقی براساس متن برجام چه موضعی را می تواند در پیش بگیرد  و نیز واکنش اتحادیه اروپا نسبت به موضع آمریکا در رابطه با این موضوع پرداخته شد.