اخبار و رویدادها

کلیپ مربوط به مدل دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران

کلیپ مربوط به مدل دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران


 

»»»»»»»»کلیپ مربوط به مدل دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران که از نیمسال آتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به بعد اجرایی خواهد شد««««««««««««

 https://ut.ac.ir/file/download/news/1609225797-vid-20201229-wa0001.mp4