اخبار و رویدادها

کسب مقام سوم کسب مقام سوم تیم دانشجویان کارشناسی حقوق دانشکده در نهمین دوره مسابقات دادگاه مجازی کشورهای جنوب شرق اسیا یادواره ی هانری دونان در کشور نپال سال ٢٠١٧

کسب مقام سوم کسب مقام سوم تیم دانشجویان کارشناسی حقوق دانشکده در نهمین دوره مسابقات دادگاه مجازی کشورهای جنوب شرق اسیا یادواره ی هانری دونان در کشور نپال سال ٢٠١٧


کسب مقام سوم تیم دانشجویان کارشناسی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نهمین دوره مسابقات دادگاه مجازی کشورهای جنوب شرق اسیا یادواره ی هانری دونان در کشور نپال   سال ٢٠١٧

تیم سه نفره دانشجویان کارشناسی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  پس از اینکه در مسابقات ملی به همراه تیم دیگری از دانشگاه شهید بهشتی برگزیده شده بود، موفق شدند در نهمین دوره مسابقات دادگاه مجازی کشورهای جنوب شرق اسیا یادواره ی هانری دونان که با حضور هشت کشور جنوب شرق آسیا در کشور نپال برگزار گردید مقام سوم را کسب نمایند و جواز حضور و راهیابی به مسابقات آسیا اقیانوسیه در کشور هنگ کنگ را به دست آورند این تیم از دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق ورودی سال 1394 دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستند واعضای آن شامل آقایان برنا باطنی، سهیل قاسمی،  خانم صدف وفا و با هدایت خانم مرجان قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به عنوان مربی تیم می باشند.