اخبار و رویدادها

کسب دو نشان نقره المپیاد ورزشی

کسب دو نشان نقره المپیاد ورزشی


 

 "دو نشان نقره المپیاد ورزشی دانشحویان کشور بر گردن دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی "
 
 
آقای محمد غفاریان دانشجوی کارشناسی دانشکده در رشته دو ومیدانی موفق به کسب دو نشان نقره و نایب قهرمانی در چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور شدند.
این افتخار آفرینی را به ایشان و جامعه ورزشی دانشگاه تهران تبریک و تهنیت می گوییم.