نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی


خرید کتاب از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1393/2/28

کتابخانه دانشکده بر اساس نیاز گروه های آموزشی و سفارش های دریافتی از سوی اعضاء محترم هیات علمی، از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در تاریخ دهم تا بیستم اردیبهشت 1393 برگزار گردید، در چارچوب منابع مالی اختصاص یافته، تعداد بیش از 600 نسخه کتاب خریداری کرد.

فهرست کتابهای تهیه شده از این نمایشگاه پس از ثبت و انجام اقدامات لازم، به زودی در اختیار اعضاء کتابخانه قرار خواهد گرفت.