نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی"ورزش و سازمان ملل متحد"

کارگاه آموزشی"ورزش و سازمان ملل متحد"


کارگاه آموزشی"ورزش و سازمان ملل متحد"

94/11/27

 
موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کنند :
کارگاه آموزشی " ورزش و سازمان ملل متحد "
در پایان جلسه ، گواهی مشترکی از طرف موسسه حقوق عمومی و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  ارائه می گردد . 
27 بهمن ماه – ساعت 17:00-13:30
محل برگزاری : موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ، جمهوری ، خیابان اردیبهشت ، نبش خیابان  کمال زاده ، شماره 43
هزینه کارگاه : 60 هزارتومان به صورت آزاد – 40 هزارتومان دانشجویی
جهت ثبت نام :09385229106
دریافت اطلاعات بیشتر : 66414423-66414424
 

 

 

 

 

»»»»»کارگاه آموزشی"ورزش و سازمان ملل متحد"