نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی حقوق فضا در موسسه ی مطالعات حقوق عمومی

کارگاه آموزشی حقوق فضا در موسسه ی مطالعات حقوق عمومی


کارگاه آموزشی حقوق فضا در موسسه ی مطالعات حقوق عمومی

94/11/7

 

مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه هوا فضا برگزار می نماید:
کارگاه آموزشی حقوق فضا و ماورای جو
 7 و 8 بهمن ماه 1394
با ارائه مدرک رسمی پایان دوره ی آموزشی
مبلغ ثبت نام:
دانشجویی: 1،200،000
غیر دانشجویی: 1،500،000
شماره حساب: 5520205081 به نام غیرقابل برداشت موسسه ی مطالعات حقوق عمومی، بانک ملت، شعبه دانشگاه، کد 67397
اصل فیش واریزی را روز کارگاه همراه داشته باشید و عکس آنرا به همراه عکس کارت دانشجویی ( برای شاغلین به تحصیل) به ایمیل farhadbagheri69@ut.ac.ir یا اپلیکیشن تلگرام شماره ی 09306939837 جهت تایید ثبت نام به همراه نام و نام خانوادگی خود ارسال فرمایید.
 
مهلت ثبت نام 5 بهمن ماه
سرفصل دروس و مدرسین کارگاه:
 
چهارشنبه 8 صبح الی 17 دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، سالن حوزه ی ریاست،
دکتر سید قاسم زمانی، مقدمه و ضرورت آشنایی با ح. فضا،
خانم نازنین قائم مقامی، بازیابی اسناد سازمان ملل در مورد حقوق فضا،
دکتر حسین نواده توپچی، حاکمیت و مالکیت در فضا،
آقای یونس علاقه بند، رویکرد ایران نسبت به ح. بین الملل فضا،
دکتر علی اکبر گلرو، تحولات اخیر در فعالیت های فضایی در مجامع بین المللی،
دکتر هیبت الله نژندی منش، مکانیسم های حل اختلافات بین المللی در حقوق بین الملل فضا،
 پنجشنبه 8صبح الی 17، موسسه ی مطالعات حقوق عمومی:
دکتر هادی محمودی، نهادها و سازمانهای فعال در عرصه ح. فضا،
دکتر آرامش شهبازی، آلودگی های فضا و اثر آن بر محیط زیست،
دکتر حمید کاظمی، نظارت بر فعالیت های فضایی در حقوق بین الملل،
دکتر ابومحمد عسگرخانی، همکاری های بین المللی در فضا و ماورای جو،
دکتر عباسعلی کدخدایی، ارسال امواج و پخش مستقیم ماهواره ای،
دکتر فریبا رضی پور، مسئولیت دولتها و جبران خسارت.
برای اطلاعات بیشتر با شماره های  66414424 و 66414423 تماس حاصل نمایید.

 

پوستر مربوط به کارگاه