متن خبر

پیام تبریک دانشکده

پیام تبریک دانشکده


 

تبریک به مناسبت انتخاب سرکارخانم دکترمشیرزاده به عنوان شخصیت پیشتاز در روابط بین الملل و انتخاب مرحوم دکتر صدرا به عنوان شخصیت پیشگام در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی در چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی