نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه

نمایشگاه


یازدهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی

9/7/1392

یازدهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی از 12 تا 15 آبان 1392 در محل کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران برگزار می گردد.