اخبار و رویدادها

ملاقات رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی با مدیر بین الملل دانشگاه سیانس پولیل

ملاقات رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی با مدیر بین الملل دانشگاه سیانس پولیل


 

 

ملاقات رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی با مدیر بین ­الملل دانشگاه سیانس پو لیل

 

در روز دوشنبه 12 شهریور1398، آقای اتی­ین پِرا، استاد دانشگاه­های سیانس پو پاریس و لیل و مدیر بین ­الملل سیانس پو لیل با حضور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با آقایان دکتر تخشید، ریاست دانشکده، دکتر وحید، رییس مرکز مطالعات سیاست­گذاری عمومی دانشکده و خانم دکتر مشیرزاده، معاون بین­الملل دانشکده ملاقات داشتند. طی این ملاقات، زمینه­ های گوناگون همکاری مشترک مشتمل بر تبادل استاد و دانشجو و همکاری در پروژه ­های آموزشی و پژوهشی مورد علاقه و تمرکز طرفین مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در پاییز سال جاری دو دانشگاه زمینه امضای توافق­نامه در موارد فوق و موضوعات دیگر را فراهم سازند.

آقای اتی­ین پِرا به دعوت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در ایران حضور پیدا کردند و مجموعه امکانات دانشگاه تهران به ویژه کتابخانه­ های دانشگاه در دسترس این متخصص تاریخ مسلط به زبان فارسی قرار گرفت .