نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی دورۀ دکترای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی دورۀ دکترای سال تحصیلی ۹۶-۹۵


قابل توجه پذیرفته شدگان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی دورۀ دکترای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

95/4/26

 

»»قابل توجه پذیرفته شدگان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی دورۀ دکترای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 نظر به لزوم سپردن تعهد کتبی جهت ادامه تحصیل در رشتۀ تحصیلی پذیرفته شده از سوی داوطلبان، برنامه ریزی شده است که داوطلبان طی روزهای ۹۵/۵/۲ لغایت ۹۵/۵/۴ و ترجیحاً روز اول (شنبه) از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴ به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی مراجعه نمایند. بدیهی است خارج از تاریخ‌های اعلام شده مسئولین و کارشناسان ذیربط به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی