اخبار و رویدادها

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس علمی بین المللی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه بین المللی قفقاز گرجستان، تفلیس 12/06/2021 مصادف با 22 خرداد1400

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس علمی بین المللی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه بین المللی قفقاز گرجستان، تفلیس 12/06/2021 مصادف با 22 خرداد1400