نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح ها

طرح ها


 • مهاجرت و رابطه آن با جرم در حوزه قضایی کرج
 • سرقت اطفال و نوجوانان و انگیزه های آن در تهران بزرگ
 • جایگزین زندان یا مجازات های بینا بین
 • سیاست جنایی در اسلام
 • همسر کشی و انگیزه های آن در 15 استان کشور
 • جمع آوری منابع و ماخذ جرم شناسی موجود در کشور به زبان فارسی
 • بررسی انگیزه فرار دختران در تهران بزرگ
 • مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف از دیدگاه حقوق بشر
 • روسپیگری و عوامل آن در تهران بزرگ
 • جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن
 •  معکوس شدن باز اثبات در امور کیفری در حقوق موضوعه ایران
 •  جایگزین های حبس زنان
 •  بررسی تاثیر اعدام و حبس های طولانی مدت بر اعضاء خانواده معدومین با همکاری مرکز پژوهشهای زندان

از جمله طرح های پایان یافته اند که با تصویب و هزینه دانشگاه تهران به انجام رسیده اند.