نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرحهای در دست اجرا

طرحهای در دست اجرا


 • تکرار جرم و بررسی جرم شناختی آن
 •  نقش یافته های جرم شناسی در تحول کیفری
 •  شیوه های حمایت از محکومان زن در فرایند کیفری اجرای مجازات حبس در ایران

هم چنین سخنرانی هایی تحت عنوان سلسله بحث های جزایی در این موسسه برگزار گردیده که به شرح زیر است:

 • جلسه اول ،تکرار جرم( حرفه های مجرمانه و مجرمی حرفه ای- آقای حسین غلامی

 •  جلسه دوم ، کودکان خیابانی- آقای حسن کاشفی

 •  جلسه سوم، اهمیت مطالعات تطبیقی در توسعه و تکامل علوم جزایی- آقای حسین رضایی

 •  جلسه چهارم ، حقوق اساسی و امنیت قضایی- آقای دکتر هاشمی

 •   جلسه پنجم، کودک آزاری – خانم دکتر فاطمه قاسم زاده

 •  جلسه ششم، بررسی علل و عوامل روانی و اجتماعی قتل در ایران- آقای دکتر حسین فرجاد

 •  جلسه هفتم، تحلیلی نو بر حقوق زن از دیدگاه قرآنی – خانم مهندس ژیلا موحد شریعت پناهی

 • جلسه هشتم، مبانی نظریه باز دارندگی مجازات ها و ارزیابی جرم شناسی آن – آقای حسین غلامی

 •  جلسه نهم، زندان و حقوق زندانی در فقه اسلام – آقای دکتر محسن رهامی

 • جلسه دهم ، رویکردی انسان شناختی به مساله مجازات و انتقام- آقای پروفسور رولان نوربر

 • جلسه یازدهم، بررسی احکام جدید دادگاه های اطفال- آقای احمد مظفری

 • جلسه دوازدهم، جایگاه اقدامات و مجازات های جایگزین و رویه عملی آن در دادرسی اطفال و نوجوانان- آقای احمد مظفری

 •  جلسه سیزدهم، سن بلوغ از دیدگاه هرمنوتیک حقوقی- دکتر جعفری تبار

 •  برگزاری سمینار " بررسی پیش نویس لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان " با حضور آقایان دکتر محمد آشوری، دکتر احمد هاشمی، دکتر محمد علی اردبیل و آقای علیرضا جمشیدی

 •  کارگاه آموزشی همسر کشی با همکاری جها دانشگاهی

 •  پولشویی – دکتر صحرائیان ، دکتر میر محمد صادقی