اخبار و رویدادها

ضایعه تأسف بار درگذشت مرحوم شادروان فرهیخته گرامی استاد سید عزت الله عراقی

ضایعه تأسف بار درگذشت مرحوم شادروان فرهیخته گرامی استاد سید عزت الله عراقی


انالله وانا الیه راجعون

 
روح پاک و بلند آموزگار علم و اخلاق، استاد داد، مهر و فرزانگی، دکتر سید عزت الله عراقی از این خاکدان پرکشید دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران در این ماتم بزرگ به سوگ نشسته است. فقدان آن زنده یاد را به خانواده ارجمندشان. جامعه علمی و دانشگاهی کشور، همکاران وشاگردان و همه شیفتگان و علاقه مندان استاد عراقی تسلیت می گوییم. برای روح مرحوم استاد آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از خداونو متعال خواهانیم.
 

 مراسم تشیع پیکر استاد فقید این دانشکده دکتر سید عزت الله عراقی در تاریخ دوشنبه ۲۲/‏۸/‏۹۶‬ از ساعت ۳۰/‏۸‬ از مقابل دانشکده و باحضور جمع کثیری از دانشگاهیان و مؤسسات حقوقی و اساتید و مسؤلین وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزارخواهدشد.