نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره 36 نشریه اطلاع رسانی کتابخانه-مهرماه94

شماره 36 نشریه اطلاع رسانی کتابخانه-مهرماه94


شماره 36 نشریه اطلاع رسانی کتابخانه-مهرماه94

94/9/10

سی  و ششمین شماره نشریه اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده منتشر شد این شماره از نشریه کتابخانه در بر دارنده فهرست کتابهای فارسی ،لاتین،پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و نشریات جدیدی است که درمهر ماه1394 به کتابخانه وارد شده است.

 

لینک نشریه