نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره جدید نشریه اطلاع رسانی کتابخاته

شماره جدید نشریه اطلاع رسانی کتابخاته


شماره جدید نشریه اطلاع رسانی کتابخاته

شهریور 1392

پانزدهمین شماره نشریه اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده منتشر شد این شماره از نشریه کتابخانه در بر دارنده فهرست کتابهای فارسی ،لاتین،ایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و نشریات جدیدی است که در تابستان 1392 به کتابخانه وارد شده است.