نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط عمومی

روابط عمومی


مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود.بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌دسته‌بندی‌ کرد.

  • تهیه وتنظیم بریده جراید روزانه
  •  روزامد نمودن آلبوم عکس در سایت دانشکده
  •  تهیه وتنظیم خبرهای دانشکده جهت درج در سایت دانشکده ودانشگاه
  • پوشش خبری وانعکاس اخبار سمینارها- همایشها- ملاقاتها وسخنرانیها دردانشکده وانعکاس آن به دانشگاه ورسانه ها
  •  تهیه وتدوین بیوگرافی وفعالیت های علمی چهره های برجسته دانشکده
  •  تهیه وتدوین کتاب شناسان دانشکده وهمچنین بولتن وبروشوروکتابچه های معرفی دانشکده
  •  پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به روابط عمومی دانشکده
  •  انجام مصاحبه با اساتید- نخبگان ومسئولین دانشکده
  •  انجام سایر امور مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس
وحید  کوهیان مسئول  روابط عمومی   021-61112532
مصطفی سجادی کارشناس روابط عمومی  021-61112532