نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درگذشت ناگهانی آقای حسین خجسته نیا

درگذشت ناگهانی آقای حسین خجسته نیا


در گذشت ناگهانی آقای حسین خجسته نیا دانشجوی دکترای رشته روابط بین الملل

93/11/13

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت ناگهانی آقای حسین خجسته نیا دانشجوی دکترای رشته روابط بین الملل که باعث تاسف شدید گردید را به اساتید محترم، دانشجویان عزیز بویژه دوستان و خانواده محترم و داغدار ایشان تسلیت عرض نموده و برای روحش طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

هیات رئیسه  دانشکده حقوق و علوم سیاسی