اخبار و رویدادها

حمایت از فعالیت های آموزشی - پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی

حمایت از فعالیت های آموزشی - پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی


 

حمایت از فعالیت های آموزشی - پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی

 

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران اقدام به راه ­اندازی سامانۀ طرح­ های پژوهشی به منظوردریافت پیشنهاد انجام طرح ­های پژوهشی، تألیف و ترجمۀ کتاب کرده است. علاقمندان حوزه مطالعات اوراسیای مرکزی، می­ توانند برای فرستادن آثار خود در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، روابط خارجی و... در کشورهای این منطقه گسترده، به آدرس http://cces.ir  مراجعه کنند. در صورت تایید داوران مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، این پیشنهادها قابل اجرا خواهد بود. شورای علمی مرکز در جهت کمک به تأمین هر چه بهتر منافع ملی و رفع نیازهای کشور برای پژوهش­ های کاربردی، به ­ویژه در زمینۀ روابط ایران با کشورهای اوراسیای مرکزی اولویت قائل است.

علاوه بر این حمایت از پایان ­نامه­ های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله­ های دکتری در مورد مسائل اوراسیای مرکزی در دستور کار این مرکز قرار دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که طرح پژوهشی خود را به تصویب گروههای آموزشی رسانده­ اند، می ­توانند تا پایان آذر 1397 درخواست خود را همراه با طرح پژوهشی  پایان ­نامه/رساله جهت بررسی در شورای علمی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی به این مرکز به آدرس خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه چهارم، اتاق 401 و 402 تحویل دهند.