نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره پژوهش سال 1392

جشنواره پژوهش سال 1392


«برگزاری بیست و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران»

6/7/1392

 

نظر به برگزاری بیست و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه در هفته آخر آذر ماه سال جاری هم زمان با هفته پژوهش؛‌ خواهشمند است اعضاء محترم هئیت علمی و دانشجویان با مراجعه به آئین­ نامه ­های (اعطای نشان های پژوهشی، ‌انتخاب پژوهشگران پیشکسوت، طرح های پژوهشی برحسته و ‌نمونه؛ طرح های کاربردی منتخب؛ پایان نامه نمونه و دانشجوی پژوهشگر نمونه) در صورت دارا بودن شرائط لازم نسبت به تکمیل فرم­های مربوط اقدام و مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 25/07/1392 به معاونت پژوهشی پردیس/ دانشکده ذیربط ارائه نمایند تا پس از ارزیابی و امتیازدهی اولیه به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است فرم های مربوط به دانشجویان پژوهشگر نمونه و پایان نامه و رساله نمونه قبل از امتیازدهی در واحد می باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/ دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شود.

آدرس دریافت آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مربوطه:

سایت اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران

http://prs.ut.ac.ir

فراخوان

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی