نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول ثبت نام برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی برای نو دانشجویان کارشناسی (اطلاعیه فوری)

جدول ثبت نام برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی برای نو دانشجویان کارشناسی (اطلاعیه فوری)


جدول ثبت نام برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی برای نو دانشجویان کارشناسی (اطلاعیه فوری)

95/7/26

 

دفتر مشاوره و ارتقا تحصیلی ۶ کارگاه مهارتهای زندگی برای دانشجویان ورودی جدید (سال تحصیلی ۹۶-۹۵)، دوره کارشناسی برگزار می‌نماید. خواهشمند است در اسرع وقت برای ثبت نام به دفتر مشاوره در طبقه چهارم جنب دفتر گروه سیاسی (جنب دفترخانمرحمانی)، روزهای  چهارشنبه 95/7/28،یکشنبه 95/8/2 و دوشنبه95/8/3 مراجعه فرمایید. ضمناً جدول روزهای کارگاه جهت استحضار درلینک زیر موجود می باشد.

»»»»جدول ثبت نام برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی برای نو دانشجویان کارشناسی