نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام

ثبت نام


ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

1393/6/22

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-93 رشته های حقوق و علوم سیاسی مقطع کارشناسی میرساند ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده تحصیلی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی از تاریخ 93/6/29 لغایت 93/6/30 انجام خواهد شد و عدم مراجعه دانشجویان در روزهای یاد شده بمنزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

 

                                                                                          اداره آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی