نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه همکاری بین دانشکده حقوق دانشگاه فوردهام نیویورک و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری بین دانشکده حقوق دانشگاه فوردهام نیویورک و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


تفاهم نامه همکاری بین دانشکده حقوق دانشگاه فوردهام نیویورک و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

95/2/27

 

»»تفاهم نامه همکاری بین دانشکده حقوق دانشگاه فوردهام نیویورک و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

طی مأموریت علمی جناب آقای دکتر محمد رضا تخشید ، رئیس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ،از دانشکده حقوق دانشگاه فوردهام نیویورک  بازدید نموده و پس از مذاکره با ریاست ومعاونین دانشکده  فوق تفاهم نامه ای بین دو  دانشکده امضا و به تائید دانشگاه فوردهام رسید . این تفاهم نامه امکان همکاری دو دانشکده در زمینه های علمی همچون پذیرش هر ساله حداقل دو عضو هیأت علمی دانشکده برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی بدون پرداخت هزینه ثبت نام و همچنین حضور یک دانشجوی دکتری دانشکده درکلاسهای فشرده سه هفته ای دوره تابستانی آن دانشکده بدون پرداخت هزینه ثبت نام می باشد را فراهم می آورد.