نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر ساعات امتحانات نیمسال دوم 95-94

تغییر ساعات امتحانات نیمسال دوم 95-94


تغییر ساعات امتحانات نیمسال دوم 95-94

95/3/11

 

توجه :                               

دانشجویان عزیز به علت  ماه مبارک رمضان امتحانات نیمسال دوم 95-94   از  (4-2 و 6-4) به (3-1 و 5-3 ) تغییر می یابد. 

      

                    دفتر امتحانات