نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر روز امتحانات روز سه شنبه

تغییر روز امتحانات روز سه شنبه


تغییر روز امتحانات روز سه شنبه

95/10/21

»»»»»قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و  دکتری

احتراما" کلیه امتحانات روز سه شنبه 95/10/21 با همان ساعت اعلام شده در روز فوق به روز شنبه 95/11/2 منتقل گردیده است.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده