اخبار و رویدادها

برگزیدگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در جشنواره آموزش دانشگاه تهران

برگزیدگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در جشنواره آموزش دانشگاه تهران


 

ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران برگزار شد

 

ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ با تجلیل از استادان پیشکسوت، اعضای هیأت علمی، معاونین و کارشناسان آموزشی برگزیده و با حضور  دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.

در این جشنواره دکتر سید داوود آقایی، بعنوان «معاون آموزشی برگزیده»، دکتر الهه کولایی و دکتر داوود فیرحی از اعضای هیات علمی گروه­های مطالعات منطقه ای و علوم سیاسی بعنوان « عضو هیات علمی برگزیده آموزشی» و آقای علی صالحی، بعنوان «کارشناس آموزشی برگزیده» از دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  معرفی شدند و از آنان تقدیر بعمل آمد.